Stowarzyszenie Hossa

Stowarzyszenie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego „Hossa” jest organizacją non-profit wspierającą funkcjonowanie Samorządu Studentów Uniwersytetu. Działalność Stowarzyszenia opiera się na promocji wizerunku Uniwersytetu wśród studentów oraz absolwentów. Poprzez swoje działania, Hossa dąży do integracji społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego.
hossasloganlogo
Najważniejszy projekt Stowarzyszenia „Hossa” to powstanie sklepu z odzieżą oraz gadżetami związanymi z Uniwersytetem. Pozwoli to studentom silnie utożsamiać się z Uczelnią, jak również manifestować swoje korzenie poza nią.

Stowarzyszenie posiada również sklep internetowy. Na stronie www.sklep.ue.katowice.pl można dokonać zakupu wszystkich dostępnych produktów.

Misja

Misją Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego Hossa jest wspieranie działalności Samorządu Studentów. Ponadto, Hossa dąży do stworzenia szerokiej gamy odzieży oraz gadżetów związanych z Uczelnią w celu promocji Uniwersytetu Ekonomicznego wśród studentów oraz absolwentów.

Cele:

 • integracja społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
 • działanie na rzecz promocji wizerunku Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wśród studentów oraz absolwentów Uczelni,
 • działanie na rzecz rozwoju kulturalnego społeczeństwa, a w szczególności studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
 • szerzenie idei integracji wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
 •  wspieranie Parlamentu Studenckiego i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
 • podejmowanie działań mających na celu rozwój samorządności i autonomii uczelni wyższych.

Zadania:

Stowarzyszenie „Hossa” realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie imprez kulturalnych oraz sportowych,
 • organizowanie paneli dyskusyjnych, prelekcji, wykładów, debat oraz szkoleń,
 • założenie oraz prowadzenie sklepu z gadżetami uczelnianymi,
 • współpracę z organizacjami studenckimi oraz kołami naukowymi działającymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,
 • działalność wydawniczą, dystrybucyjną oraz informacyjną,
 • współpracę z instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi, samorządami studenckimi oraz osobami fizycznymi lub prawnymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu
Marek Adamczyk
marek.adamczyk@hossa.katowice.pl

I Zastępca Prezesa Zarządu
Anna Adamczyk
anna.adamczyk@hossa.katowice.pl

II Zastępca Prezesa Zarządu
Jakub Miodoński

Członek Zarządu ds. Finansów
Bartłomiej Dyr

Członek Zarządu ds. Promocji i Rozwoju
Adam Duraj

Statut Stowarzyszenia